עבירות צווארון לבן 

לרוב, עבירות שמוגדרות כעבירות "צווארון לבן", מבוצעות על ידי אנשים הנחשבים נורמטיביים, כגון: פוליטיקאים, אנשי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים ועוד. חשוב להבין, שעבירות בתחום הצווארון הלבן, הן עבירות פליליות הקבועות בחוק העונשין לצד עבירות פליליות "רגילות". עבירות צווארון לבן לרוב יהיו עבירות שמבוצעות תוך ניצול מעמד, גישה וידע.

לא מעט כותרות בעיתונות ובתקשורת תפסו נבחרי ציבור, פוליטיקאים, אנשי עסקים, בנקאיים, עורכי דין, רואי חשבון, אנשי נדל"ן ופיננסים, שיום אחד נעצרו בחשד לביצוע עבירות "צווארון לבן". לרוב, החשד יהיה ביצוע של עבירות מתחום המרמה: קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, הפרת אמונים, עבירות מס, עבירות ניירות ערך ושוק ההון והלבנת הון.

מרמה והפרת אמונים

לפי סעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, עבירת המרמה והפרת אמונים מבוצעת על ידי עובד ציבור או בעל משרה בתאגיד והעונש בגינה הינו עד 3 שנות מאסר.

ובפשטות, מדובר בעשיית שימוש בכוח, בידע ובגישה מתוקף המעמד והמשרה, זאת, תוך קבלת החלטות במצב של ניגוד עניינים, החלטות שאין בקבלת שקילת ההחלטה הטובה ביותר עבור הציבור או התאגיד או מייצג העובד או בעל המשרה, בהתאמה.

חשוב לדעת, מדובר בעבירה שאינה דורשת תוצאה, אלא מספיקה התנהגות. כלומר, די בעשיית מעשה המרמה על מנת לפגוע בציבור, ואין הכרח בקיומו של נזק.

החוק אמנם מתייחס לעובד ציבור העושה בעת מילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים, אך גם אדם פרטי עלול להיות מואשם בסעיף זה כמסייע לעבירה של מרמה והפרת אמונים. בחוק אין הגדרה מפורשת של הפעולות אשר יוגדרו כעבירות מרמה והפרת אמונים ומדובר למעשה בסעיף סל שייבחן בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.

שוחד

בהתאם להוראות סעיפים 290 ו-291 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, שוחד הינו מתן טובת הנאה בכסף או בשווה כסף הניתנת לעובד ציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו. כלומר, מדובר במצב בו טובת ההנאה ניתנת לאדם בעל תפקיד כדי שהוא יפעיל את כוחו ומעמדו.

ההגדרה של שוחד רחבה ואין המדובר ברשימה סגורה. קיימות דרכים שונות למתן שוחד שאינן קבלת טובת הנאה כספית כאמור, ובין היתר, מתן שירות, העדפה או הפליה.

בתי המשפט מתייחסים לעבירות אלה בחומרה רבה, שכן המדובר בעבירות המבוצעות נגד הציבור תוך פגיעה באמונו ובניצול מעמדו של אותו עובד ובגישה שניתנה לו.

העונש בגין עבירת השוחד הינו עד 10 שנות מאסר ואילו העונש על מתן שוחד הינו עד 7 שנות מאסר.

קבלת דבר במרמה

בהתאם להוראות סעיף 415 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, מרמה היא "טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת". כלומר, מדובר בהתנהגות שיש בה יצירת מצג שווא והולכת שולל של הזולת במטרה להשיג תועלת כלשהי. מדובר בעבירה שיש להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין מצג השווא שהוצג לבין קבלת אותו דבר.

העונש בגין העבירה הינו עד 3 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עד 5 שנות מאסר.

כפי שהובהר, עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות לכל דבר, אך בכל זאת קיימים בינן ובין עבירות פליליות אחרות הבדלים רבים. הייחודיות שלהן מחייבת ליווי רגיש של עורך דין מומחה הבקיא בתחום זה.

שתף את תחום ההתמחות

השארת תגובה

אודות המשרד

משרד עורכי דין אסף כרמונה, הינו משרד שמתמחה במשפט פלילי וצווארון לבן, החל במתן ייעוץ וייצוג בהליכי חקירה ומעצר, וכלה בניהול הליכים פליליים, פשוטים ומורכבים כאחד. 

תחומי התמחות

עקבו אחריי

דילוג לתוכן