עבירות סמים

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1937 קובעת, בין היתר, את סוגי העבירות בתחום הסמים. עבירות מסוג עוון, שהן עבירות קלות יחסית, ועבירות מסוג פשע, שהן עבירות חמורות יותר וכך גם העונש שעלול להינתן בגינן.
עורך דין סמים

עבירת מסוג ייצור, החזקה ושימוש;

סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים אוסר על גידול, ייצור, הפקה, הכנה, מיצוי של סם מסוכן, ומי שעובר על עבירה לפי סעיף זה, מסתכן בעונש שיכול להגיע עד לעשרים שנות מאסר (עונש מקסימום). סעיף 6(א) לפקודת הסמים המסוכנים אוסר על החזקה של סם מסוכן וצריכתו, כאשר כמות הסם המסוכן משפיעה על סוג העבירה (עוון או פשע), וסוג העבירה משפיע על העונש (עוון – עד שלוש שנות מאסר, פשע – עד 20 שנות מאסר). סעיף 10 לפקודת הסמים המסוכנים אוסר אף על החזקה של כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או צריכתו. גם כאן, העונש משתנה לפי סוג העבירה (עוון או פשע). חשוב לדעת, בתאריך 01.04.2022, נכנסו לתוקפן תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- החזקת קנאביס ושימוש בו לצריכה עצמית), התשפ"ב- 2022. תקנות אלו ביטלו את התקנות הקודמות, חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת- הוראת שעה), התשע"ח-2018, אשר קבעו כי עבירה של שימוש או החזקה בקנאביס לצריכה עצמית הנעברת בפעם הראשונה או עבירה שנייה שנעברה בתוך 5 שנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה, תיאכף על דרך של קנס. 1,000 ₪ לעבירה הראשונה ו- 2000 ₪ לעבירה השנייה. ועבירה נוספת הנעברת בתוך 5 שנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה, יגררו קנס מנהלי כספי גבוה יותר, אשר יעמוד על סך של 1,000 ₪ בגין עבירה ראשונה וכ-2,000 ₪ בגין עבירה שנייה ולא יחשבו כעבירה פלילית. אותן תקנות גם קבעו כי אדם שהחזיק או השתמש בקנאביס בפעם השלישית, יופנה להליך של הסדר מותנה (אם מתאים לכך), ואילו אדם שהחזיק או השתמש בקנאביס בפעם הרביעית, יופנה להליך פלילי רגיל (הגשת כתב אישום לבית המשפט). התקנות החדשות מבטלות לחלוטין את הרישום הפלילי על עבירת החזקת קנאביס לשימוש עצמי (עד 15 גרם) וקובעות כי החזקה או שימוש בקנאביס לשימוש עצמי, יהיו עבירות מנהליות בלבד מסוג קנס בסך של 500 ₪ להחזקה וקנס בסך של 1,000 ₪ לשימוש במקום ציבורי. בנוסף, התקנות ביטלו את האבחנה שהייתה קיימת בין עבירה ראשונה לבין עבירות נוספות ואף ביטלו את ההחרגה לאנשים בעלי עבר פלילי. עם זאת, מהתקנות הוחרגו חיילים, שוטרים, סוהרים ואסירים. לאור התקנות החדשות, עורך דין פלילי ומנוסה יכול, בנסיבות המתאימות, להביא למחיקת הרשעות פליליות בעבירות של החזקה סם מסוכן (מסוג קנאביס) לשימוש עצמי, שניתנו טרם התיקון.

עבירות מסוג סחר;

סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים אוסר על ייצוא, ייבוא, סחר או כל עסקה אחרת בסם מסוכן. מדובר בעבירות החמורות ביותר שנמצאות בפקודת הסמים ובהתאם לכך חומרת העונשים שבתי המשפט נוהגים להטיל על מי שמורשע באותן עבירות. סעיף 14 לפקודת הסמים המסוכנים אף אוסר על פעולת תיווך בסם מסוכן, בין אם ניתנה תמורה לתיווך ובין אם לא. בדרך כלל, חקירה פלילית באותן עבירות מסוג סחר תלווה בהליכי מעצר. לאור החומרה של העבירות, ישנה חשיבות קריטית בקבלת ייעוץ איכותי ונכון בטרם החקירה ובמהלכה. עורך דין פלילי מנוסה, בטח כזה שליווה חקירות ופרשיות סמים, והגיש כתבי אישום בעבירות סמים, יכול לעשות הבדל עצום ויבטיח ייעוץ וייצוג יסודי ומיטבי ללקוח.

שתף את תחום ההתמחות

השארת תגובה

אודות המשרד

משרד עורכי דין אסף כרמונה, הינו משרד שמתמחה במשפט פלילי וצווארון לבן, החל במתן ייעוץ וייצוג בהליכי חקירה ומעצר, וכלה בניהול הליכים פליליים, פשוטים ומורכבים כאחד. 

תחומי התמחות

עקבו אחריי

דילוג לתוכן